Ο συνεργάτης σας στη μετάφραση
dictum

Ποιότητα και τεχνολογία

Διαθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των μεταφράσεων, της διερμηνείας και του σχεδιασμού ιστοσελίδων. Είμαστε ειδικευμένοι στην μετάφραση τεχνικών εγχειριδίων, ιατρικών και φαρμακευτικών κειμένων, καθώς και στην μετάφραση επιστημονικών, εμπορικών και νομικών κειμένων, εμπορικών συμφωνιών, συμβολαίων και συγχωνεύσεων. Για καθένα από τους παραπάνω τομείς είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη και αξιόπιστη υπηρεσία.

Είμαστε μια εξειδικευμένη ομάδα με έναν περιορισμένο αριθμό, σαφώς καθορισμένων, γλωσσικών συνδυασμών. Έχουμε συνδυάσει την εμπειρία μας δημιουργώντας μια δομή ικανή να χειρίζεται μεταφράσεις, διερμηνείες και τοπικοποιήσεις υψηλής πολυπλοκότητας. Με ένα δίκτυο έμπειρων επαγγελματιών, εγγυόμαστε τη διαχείριση του έργου σας σε όλα τα στάδια του και παρεμβαίνουμε ενεργά στις διαδικασίες ελέγχου του έργου. Έχουμε πάντα την πλήρη ευθύνη των για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

" Για την μεγάλη επιχείρηση, το μικρό γραφείο ή τον ιδιώτη θα χρησιμοποιήσουμε πάντα την ίδια μέθοδο εργασίας...την καλύτερη! "

Αρχές και κανόνες

Φιλοσοφία:

Είμαστε σίγουροι ότι τα σύγχρονα λογισμικά συστήματα αυτόματης μετάφρασης είναι απαραίτητα μέσα για διάφορες τυποποιημένες τυπολογίες γλωσσικών υπηρεσιών. Η πείρα, ωστόσο, μας δίδαξε πως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η συμβατική μετάφραση, "χειροποίητη", με την χρήση λεξικών και τεχνικής ορολογίας, είναι η μοναδική μέθοδος για ένα τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας.

Τήρηση των προθεσμιών:

Παραδίδουμε τις υπηρεσίες μας πάντα στην προσυμφωνημένη ημερομηνία και ώρα.

Ειλικρίνεια και επαγγελματική ηθική:

Η Ellogos μπορεί να αρνηθεί να μεταφράσει κείμενα με ασάφειες, ατέλειες ή κείμενα που περιέχουν:

  • εθνικιστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, πορνογραφικό υλικό και υβρεολόγιο.
  • περιεχόμενο που προσβάλει, υποτιμά, απειλεί τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • υλικό που παρέχει οδηγίες, προτρέπει ενθαρρύνει την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Επαγγελματικό απόρρητο:

Όλες οι πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που περιέρχονται στη γνώση της Ellogos και των συνεργατών της κατά τη διάρκεια της μετάφρασης είναι εμπιστευτικές και απόρρητες.

Δεοντολογικός κώδικας

1. Ο μεταφραστής πρέπει να διαθέτει βαθιά γνώση της γλώσσας από την οποία μεταφράζει (αποκαλούμενη γλώσσα-πηγή) καθώς και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης του κειμένου.

2. Ο μεταφραστής δεσμεύεται να εργαστεί σύμφωνα με τους κανόνες του αντικειμένου, αποδίδοντας με πιστότητα το έγγραφο που του έχει ανατεθεί.

3. Ο μεταφραστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο.

4. Ο μεταφραστής δεσμεύεται να εκτελέσει προσωπικά τη μετάφραση και να την υπογράψει.

5. Ο μεταφραστής είναι υποχρεωμένος να σέβεται τους νόμους του κράτους στο οποίο εξασκεί το επάγγελμά του.

6. Ο μεταφραστής είναι υποχρεωμένος να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τεχνολογία και εξοπλισμός

Χρησιμοποιούμε σύγχρονους υπολογιστές εξοπλισμένους με UPS.

Έχουμε στη διάθεση μας:

- Σύστημα διακομιστή (file server) με λειτουργικό σύστημα Red Hat Linux.

- Συστήματα PC με λογισμικό Win Xp Pro, Win 7 Pro, Suse Linux Pro.

- Σύστημα Apple Macintosh.

- Φορητούς υπολογιστές.

- Συσκευές CD-Rom, DVD-RW, Blue Ray...

- Κεντρικό σύστημα Βackup με χρήση Raid καθώς και Μirroring σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους.

- Εκτυπωτές, Laser Fax, Scanner, Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, πινακίδες σχεδίασης...

Οργάνωση και μεθοδολογία

Οι λειτουργικές μας διαδικασίες ακολουθούν τα παρακάτω στάδια:

- Σχέδιο υλοποίησης της υπηρεσίας.

Κατά την διάρκεια του βασικού σχεδίου και προγραμματισμού, αναλύεται και κατηγοριοποιείται το υλικό με βάση την α) γλωσσική, τεχνική, επιστημονική και πολιτισμική φύση του υλικού, β) την ζητούμενη ειδική ορολογία, γ) το τελικό πεδίο προορισμού του υλικού.

- Εκτέλεση της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία εκτελείται από επαγγελματίες που εργάζονται μόνο προς την μητρική τους γλώσσα.
Για εκτεταμένες εργασίες με ειδική τεχνική ορολογία δημιουργούμε βάσεις δεδομένων ορολογίας οι οποίες ελέγχονται από τον πελάτη.

- Ποιοτικός έλεγχος.

Ορθογραφικός και συντακτικός έλεγχος, αναθεώρηση, επιμέρους έλεγχος εκφραστικής συνοχής, ολοκλήρωση της υπηρεσίας και επιμέρους διορθώσεις από τον διορθωτή ή τον πελάτη
(κατά την φάση του πρόχειρου).

- Σελιδοποίηση/DTP.

Στην Ellogos διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνική υποδομή και λογισμικά (QuarkXPress, InDesign, FrameMaker, Illustrator, Photoshop, κλπ..), προκειμένου να σας παραδώσουμε ένα έτοιμο, για χρήση και άμεση εκτύπωση, έγγραφο.

Για κάθε διαφορετική τυπολογία υπηρεσίας θα επιλέξουμε την καλύτερη μέθοδο εργασίας, την οποία θα κοινοποιήσουμε στον πελάτη κατά την φάση της προσφοράς μας.

Στην Ellogos θα βρείτε:

  • Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
  • Τεχνολογία και τεχνογνωσία.
  • Φιλικό περιβάλλον συνεργασίας.

"Ο επαγγελματίας μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά, όταν δεν έχει τη διάθεση να εργασθεί. Ο ερασιτέχνης δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του ακόμα και όταν έχει τη κατάλληλη διάθεση".

Άδειες λογισμικού:

Στην Ellogos χρησιμοποιούμε μόνο αυθεντικά λογισμικά και λειτουργικά συστήματα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Βασιλικών 50 Αθήνα, ΤΚ: 10442
Tηλ: +30 210 5131479
Fax: +30 210 5127822
Κιν: +30 6947 634929
Email: info@ellogos.com
Skype: ellogos_skype

sep2

Πελάτες που μας εμπιστεύονται

Πελάτες

© Copyright 2000-2016 | Designed by George Koutsantonis