Ο συνεργάτης σας στη μετάφραση
dictum

Υπηρεσίες διερμηνείας

Παρέχουμε υπηρεσίες διερμηνείας στις ακόλουθες γλώσσες: ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά.

Είδη διερμηνείας:

  • Διαδοχική διερμηνεία (συνεδριακή ή εμπορικών συναντήσεων).
  • Τεχνική διερμηνεία ή εμπορική διαπραγμάτευση (διαδοχική).
  • Τηλεφωνική διερμηνεία.
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία.

Διαδοχική διερμηνεία:

Συνεδριακή διερμηνεία ή διερμηνεία κατά τη διάρκεια εμπορικών συναντήσεων.

Υπηρεσία διερμηνείας, στην έδρα του πελάτη ή εκτός της έδρας της Ellogos, απαιτεί γενική γνώση της γλώσσας και δεν αφορά εξειδικευμένα αντικείμενα.

Ο τύπος διερμηνείας είναι ο διαδοχικός, κατά τον οποίο ο διερμηνέας μεταφράζει τμηματικά φράσεις του διαλόγου για ένα πρόσωπο ή ομάδα προσώπων.

- Διαδοχική διερμηνεία στην έδρα του πελάτη ή εκτός της έδρας της Ellogos στα πλαίσια εμπορικών επισκέψεων.

- Δίγλωσσοι ή τρίγλωσσοι συνοδοί διερμηνείς στα πλαίσια συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τεχνική διερμηνεία:

Υπηρεσία διερμηνείας, στην έδρα του πελάτη ή εκτός της έδρας της Ellogos, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις τεχνικής και εμπορικής φύσης καθώς και την απαραίτητη εμπειρία στο ρόλο του γλωσσικού ενδιάμεσου κατά την διάρκεια μιας εμπορικής διαπραγμάτευσης.

Τεχνική διερμηνεία ή εμπορική διαπραγμάτευση στην έδρα του πελάτη.

Τηλεφωνική διερμηνεία:

Αυτή η υπηρεσία διερμηνείας, όπου δεν είναι πάντα απαραίτητη η παρουσία του διερμηνέα στην έδρα του πελάτη, μπορεί να απαιτεί γνώση εξειδικευμένης ορολογίας.

- Τηλεφωνικές επικοινωνίες εξωτερικού με υποστήριξη διερμηνέα (εάν χρειαστεί στην έδρα του πελάτη).

- Τηλεφωνική διερμηνεία με τηλεδιάσκεψη.

Ταυτόχρονη διερμηνεία:

Ψιθυρισμός γίνεται όταν ο αποδέκτης της διερμηνείας είναι ένα μόνο πρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτούνται τεχνικά μέσα).

Ταυτόχρονη (σε καμπίνα) για συνέδρια ή διασκέψεις όπου ο αποδέκτης της διερμηνείας είναι συνήθως μιας μεγάλη ομάδα προσώπων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται τεχνικά μέσα (καμπίνες με μικρόφωνα και ακουστικά).

Οι επαγγελματικές μας αρχές.

- Πιστότητα.

- Ουδετερότητα.

- Επαγγελματικό απόρρητο.

"Οι συνεργάτες μας διερμηνείς, είναι ειδικευμένοι επαγγελματίες κάτοχοι πτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών τίτλων στην διερμηνεία".

Στοιχεία επικοινωνίας

Βασιλικών 50 Αθήνα, ΤΚ: 10442
Tηλ: +30 210 5131479
Fax: +30 210 5127822
Κιν: +30 6947 634929
Email: info@ellogos.com
Skype: ellogos_skype

sep2

Πελάτες που μας εμπιστεύονται

Πελάτες

© Copyright 2000-2016 | Designed by George Koutsantonis