Ο συνεργάτης σας στη μετάφραση
dictum

Δήλωση εμπιστευτικότητας

Στην Ellogos προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή των ατόμων που χρησιμοποιούν και επισκέπτονται τις ιστοσελίδες μας. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ταυτότητα των χρηστών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από το χρήστη, όπως αναφέρεται στην παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας.

Ο ιστοχώρος μας μπορεί να περιέχει διασυνδέσεις με ιστοχώρους εκτός του ελέγχου της Ellogos.
Αυτοί οι ιστοχώροι ενδέχεται να διαθέτουν δικές τους δηλώσεις εμπιστευτικότητας, σας προτείνουμε επομένως να συμβουλευτείτε τις σχετικές Δηλώσεις Εμπιστευτικότητάς τους.

Διαμοιρασμός και κοινοποίηση των πληροφοριών

Η Ellogos δεν θα πωλήσει ή εκμισθώσει σε κανένα τα προσωπικά σας στοιχεία.

Προσωπικά στοιχεία

Τα προσωπικά στοιχεία είναι δεδομένα, όπως όνομα χρήστη, ημερομηνία γέννησης και e-mail ή ταχυδρομική διεύθυνση, που μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να συμβουλευτείτε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της Ellogos χωρίς να μας παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, για τη συμμετοχή σας σε ορισμένες διαδραστικές λειτουργίες ή για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται από τις σελίδες μας, ο χρήστης πρέπει να μας παράσχει ορισμένα προσωπικά στοιχεία (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση e-mail και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του (στην περίπτωση καταχώρησής του στη βάση δεδομένων των συνεργατών-μεταφραστών μας).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται σε αυτήν την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται κυρίως για το λόγο όπου και ζητούνται. Ειδικότερα, πληροφορίες όπως το όνομα το επώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούνται για τις αιτήσεις προσφοράς ή εγγραφής στη βάση δεδομένων των συνεργατών της Ellogos.

Ανώνυμες πληροφορίες

Η Ellogos διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει ορισμένα δεδομένα, όπως πληροφορίες ιστού (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο Web, λειτουργικό σύστημα, σελίδες μας που επισκέπτεστε, κλπ..) Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε μία από τις ιστοσελίδες μας, ο web server μας αναγνωρίζει αυτόματα κάποιες μη-προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ημερομηνίας και της ώρας επίσκεψης, των ιστοσελίδων, της τοποθεσίας προέλευσης Web από την οποία ο χρήστης οδηγήθηκε στις σελίδες μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται (π.χ. Firefox, Explorer, κλπ.. ), το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Windows XP, Mac OS, κλπ..) και το όνομα του τομέα μαζί με τη διεύθυνση του παρόχου υπηρεσιών Internet (π.χ. Otenet, Vodafone, κλπ..).

Χρήση των προσωπικών πληροφοριών

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για παράδειγμα, για την αποστολή δεδομένων ή εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των e-mail ή άλλων δεδομένων, να απαντήσουμε στα αιτήματα σας για πληροφορίες ή για να σας αποστείλουμε πληροφορίες σχετικά με την αγορά των υπηρεσιών μας μέσω των ιστοσελίδων μας. Διατηρούμε, επίσης, το δικαίωμα να βελτιώσουμε ή να συγχωνεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες με δεδομένα και στοιχεία που λαμβάνουμε από τρίτους και για τους ίδιους παραπάνω σκοπούς.

Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για να βελτιώσουμε τις προσπάθειες προώθησης και βελτίωσης του περιεχομένου μας και τις προσφορές υπηρεσιών μας, ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας. Η χρήση των προσωπικών πληροφοριών μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών της. Στην Ellogos δεν συλλέγουμε με αυτόματο τρόπο προσωπικά στοιχεία.

Γενικοί όροι χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου www.ellogos.com οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.ellogos.com αποτελεί ιδιοκτησία της Ellogos Μετάφραση, Διερμηνεία Web design του Γεώργιου Κουτσαντώνη.

sep2

Πελάτες που μας εμπιστεύονται

Πελάτες

© Copyright 2000-2016 | Designed by George Koutsantonis