Ο συνεργάτης σας στη μετάφραση
dictum

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών 2016

Θεωρήσεις

Η ελαχιστοποίηση του κόστους, που συχνά υιοθετείται από τις επιχειρήσεις κατά την επιλογή του φορέα παροχής γλωσσικών υπηρεσιών, η βιασύνη και η έλλειψη προσοχής στα χαρακτηριστικά της απαιτούμενης υπηρεσίας μπορεί να αποφέρει τόσο οικονομικές απώλειες όσο και να βλάψει την εικόνα μιας επιχείρησης. Ο κίνδυνος λανθασμένης μετάφρασης συμβάσεων, ανακριβειών σε μεταφράσεις τεχνικών εγχειριδίων καθώς και διαφημίσεων ή ιστοσελίδων που δεν αποδίδουν αποτελεσματικά το εμπορικό μήνυμα ή καθιστούν δύσκολο τον εντοπισμό από τις μηχανές αναζήτησης, πρέπει να σταθμίζονται με προσοχή κατά την επιλογή του φορέα γλωσσικών υπηρεσιών. Η μετάφραση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους μεταφραστές με άριστη γνώση των εμπλεκομένων γλωσσών.

Παράγοντες κόστους

To κόστος των υπηρεσιών μας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως:

  • Η κατηγορία της υπηρεσίας (γενική μετάφραση, τεχνική μετάφραση, διερμηνεία, σχεδιασμός...).
  • Οι γλώσσες - γλωσσικοί συνδυασμοί.
  • Το μέγεθος - όγκο του έργου.
  • Οι προθεσμίες παράδοσης σε συνάρτηση με τον όγκο του έργου.
  • Οι εξειδικευμένες απαιτήσεις του έργου.

Το τελικό κόστος διαμορφώνεται και αποστέλλεται σε μορφή γραπτής προσφοράς αφού μας αποσταλεί το σύνολο του υλικού ή οι λεπτομερείς πληροφορίες της ζητούμενης υπηρεσίας καθώς και αφού έχει συμφωνηθεί ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας.

Προσφέρουμε μειώσεις τιμών για μεγάλα έργα ή μακρόχρονες συνεργασίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες [info@ellogos.com]

Κόστος μετάφρασης

Τα έξοδα μετάφρασης υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των προς μετάφραση λέξεων από το πρωτότυπο κείμενο (κείμενο προέλευσης). Οι τιμές κυμαίνονται από € 0,05/λέξη για γενικές και απλές μεταφράσεις έως και € 0,12 για μεταφράσεις υψηλής δυσκολίας.
Μόλις λάβουμε αντίγραφο του υλικού για μετάφραση θα σας αποστείλουμε γραπτή προσφορά, η οποία θα ισχύει για 30 ημέρες.

Προβλέπονται μειώσεις τιμών από 05% έως και 15% για μεταφράσεις άνω των 10.000 λέξεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες [info@ellogos.com]

Κόστος διερμηνείας

Το κόστος πρόσληψης ενός διερμηνέα μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη διάρκεια της υπηρεσίας, τον τόπο και την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία του. Σε γενικές γραμμές το μέσο κόστος ενός επαγγελματία διερμηνέα κυμαίνεται από 150 έως και € 350 ανά άτομο ανά ημέρα.
Οι παραπάνω ενδεικτικές τιμές ισχύουν για υπηρεσίες εντός της ελληνικής επικράτειας και για τους βασικούς γλωσσικούς συνδυασμούς που παρέχονται από την Ellogos.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες [info@ellogos.com]

Κόστος σχεδιασμού ιστοσελίδων

Το κόστος κατασκευής μιας ιστοσελίδας εξαρτάται από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη, βάσει των οποίων θα γίνει και η προσφορά μας. Προτεραιότητα επομένως αποτελεί η από κοινού συζήτηση ώστε να διαπιστωθούν οι πραγματικές ανάγκες του πελάτη πριν την υποβολή της ανάλογης προσφοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες [info@ellogos.com]

Κόστος λοιπών υπηρεσιών

1. Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων (Proofreading): από € 0,03 - 0,05 ανά λέξη

2. Έρευνα ορολογίας: για το κόστος επικοινωνήστε μαζί μας [info@ellogos.com]

3. Μορφοποίηση εγγράφων: για το κόστος επικοινωνήστε μαζί μας [info@ellogos.com]

4. Υποτιτλισμός και Χρονισμός: από € 2,5 - 3,5 ανά λεπτό.

5. Οπτική αναγνώριση (OCR): € 1,5 / σελίδα Α4 (περιλαμβάνει διορθώσεις στο τελικό κείμενο)

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες [info@ellogos.com]

Σε εμάς θα βρείτε:

  • Διαφάνεια.
  • Εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής.
  • Ειλικρίνεια.

"Δεν αναλαμβάνουμε υπηρεσίες τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, πόρων, χρόνου ή προσωπικού. Για εμάς προτεραιότητα είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας".

Στοιχεία επικοινωνίας

Βασιλικών 50 Αθήνα, ΤΚ: 10442
Tηλ: +30 210 5131479
Fax: +30 210 5127822
Κιν: +30 6947 634929
Email: info@ellogos.com
Skype: ellogos_skype

sep2

Πελάτες που μας εμπιστεύονται

Πελάτες

© Copyright 2000-2016 | Designed by George Koutsantonis