Ποιοι είμαστε

Η Ellogos ιδρύθηκε στην Ιταλία το 2000 από τον Γιώργο Κουτσαντώνη με προσανατολισμό τη μετάφραση, τη διερμηνεία και το σχεδιασμό ιστοσελίδων προς και από τις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Κατηγορίες υπηρεσιών:

title of the image

Μετάφραση

Από το 2000 παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων, εγγράφων, ιστοσελίδων και λογισμικού στην ιταλική, αγγλική, γαλλική και ελληνική γλώσσα.

Τομείς ειδίκευσης:

Τεχνική μετάφραση | Ιατρική μετάφραση | Επιστημονική μετάφραση | Μετάφραση λογισμικού - Ιστοσελίδων
| Νομική μετάφραση | Μετάφραση εμπορίου | Λογοτεχνική μετάφραση

title of the image

Διερμηνεία

fflflf

title of the image

Σχεδιασμός ιστοσελίδων

fflflf

title of the image

Πρόσθετες υπηρεσίες

fflflf

Γλώσσες εργασίας

Γλωσσικοί συνδυασμοί